AHİKA 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Çağrısı Açıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Ön başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Öneri Formu’nun doldurularak en geç 3 Nisan 2020 tarihine kadar pyb@ahika.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan AHİKA koordinasyonunda yapılacaktır. Nihai olarak 2020 SOGEP kapsamında il başına 3 proje olmak üzere toplam 15 proje hazırlanması hedeflenmektedir.

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında proje havuzu oluşturulması için ekte sunulan belgeler hazırlanarak kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.

2020 Yılı SOGEP Bilgi Formu

2020 Yılı SOGEP Proje Ön Başvuru Formu

Duyurular