PRIMA Programı Çağrıları Uzatıldı

PRIMA Programı 2020 yılı Bölüm 1 çağrıları için son başvuru tarihi 6 Mayıs, Bölüm 2 çağrıları için son başvuru tarihi 13 Mayıs 2020’ye ertelenmiştir!

Akdeniz bölgesinde su yönetimitarım sistemleri ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projeler destekleyen PRIMA Programı 2 Bölüme ayrılmaktadır:

Bölüm 1 (Section 1): AB Fonu ile Desteklenen Projeler

Bölüm 2 (Section 2): Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın)

Bölüm 1 kapsamındaki projeler Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenir. Bu kapsamda, yalnızca PRIMA’ya online başvuru yapılması yeterlidir. TÜBİTAK'a herhangi bir başvuru yapılmayacaktır.

Bölüm 1 (Section 1) - 2020 Yılı Çağrı Başlıkları ve Çağrı Takvimi

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 1.1.1 (IA): İklim değişikliği koşulları altında, Akdeniz'de su kaynaklarının sürdürülebilir ve entegre bir şekilde yönetilmesi

Implementing sustainable, integrated management of water resources in the Mediterranean, under climate change conditions

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 1.2.1 Genetik Koruma ve Hayvan Yemleri

Genetic Conservation and Animal Feeds

Konu 1.2.1 (RIA): Yerel Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Değerlenmesi

Conservation and valorisation of local Animal Genetic Resources

Konu 1.2.1 (IA): Alternatif Hayvan Yemleri

Alternative animal feeds

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 1.3.1 (IA): Geleneksel Akdeniz gıda ürünlerinin sağlığa faydalarının değerlendirilmesi

Valorising the health benefits of Traditional Mediterranean food products

Nexus (Yatay Kesen) Tema:

Konu 1.4.1 (IA): Optimum ekonomik gelişim sağlama, yüksek çevre koruma düzeyine ulaşma ve doğal kaynaklara adil erişim sağlamada Su-Ekosistem-Gıda Nexus yaklaşımının faydalarının gösterilmesi.

Demonstrating benefits of the Water-Ecosystem-Food Nexus approach in delivering optimal economic development, achieving high level of environmental protection and ensuring fair access to natural resources.

Bölüm 1 için yenilenen son başvuru tarihi 6 Mayıs 2020’dir.

Çağrılar hakkında detaylı bilgi ve başvurular için:  http://prima-med.org/calls-for-proposals/

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. Bu kapsamda, konsorsiyum olarak PRIMA’nın online sistemi üzerinden ortak uluslararası başvuru yapılır. Buna ek olarak, konsorsiyumda yer alan her araştırma ekibi kendi ulusal fonlayıcı kuruluşuna da ulusal başvuru yapar. Konsorisyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, ulusal başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır.  

Bölüm 2 kapsamındaki 2020 çağrı başlıkları şunlardır:

Bölüm 2 (Section 2) - 2020 Yılı Çağrı Başlıkları ve Çağrı Takvimi

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 2.1.1 (RIA): Küçük ölçekli çiftliklerin sulama verimliliğini artırmak için düşük maliyetli, yalın çözümler

Low cost, lean solutions for enhancing irrigation efficiency of small-scale farms

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 2.2.1 (RIA): Direncin sağlanması için tarım geçim sistemlerinin yeniden tasarlanması

Re-design the agro-livelihood systems to ensure resilience

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 2.3.1 (RIA): Tüketiciler için adil fiyat ve çiftçiler için makul kâr payı için tarımsal gıda tedarik zinciri sisteminin yeni optimizasyon modelleri

New optimization models of the agro food supply chain system to fair price for consumers and reasonable profit share for farmers

Bölüm 2 için yenilenen çağrı takvimi şu şekildedir:

PRIMA Online Başvurusu için Son Tarih: 13 Mayıs 2020

Ulusal Başvuru için Son Başvuru Tarihi (TÜBİTAK PBS): 20 Mayıs 2020, saat 17.00

E-imza tamamlanma tarihi: 25 Mayıs 2020, saat 17.00

Çağrılar hakkında detaylı bilgi ve PRIMA online başvurusu için: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

Ulusal başvuru için: https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Ulusal başvurunuzu burada yer alan çağrı metninde belirtilen kurallar ışığında yapmanız gerekmektedir.

PRIMA Konsorsiyum Yapısı

PRIMA'nın herhangi bir çağrısına başvurabilmeniz için (Bölüm 1 & Bölüm 2) Konsorsiyumunuzun minimum 3 farklı PRIMA katılımcı ülkesinden oluşması şartı bulunmaktadır.

Bu ülkeler;

  1. AB üyesi veya Akdeniz’e sınırı olmayan Ufuk2020 asosiye ülkesi: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya
  2. PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülke: Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas, Lübnan, Mısır
  3. Herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesi (AB üyesi olan veya olmayan) olmalıdır. 

Ortak Bulma Aracı

Konsorsiyumlarda yer alabilmek üzere ortaklık ilanlarına başvurmak veya ilan vermek için Ortak Bulma Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Dış Danışman Veritabanı

PRIMA çağrılarına sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi ve programın yürütülmesinde gerek duyulabilecek diğer hususlarda bağımsız dış danışmanların uzmanlığına başvurulmaktadır.

PRIMA bağımsız dış danışman veritabanına buradan kaydolabilirsiniz.

İletişim

prima@tubitak.gov.tr

Duyurular