Haber

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine başladı!

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine başladı!

 

Üniversitemiz 15 Haziran 2016 tarihinde yapılan Senato toplantısında kurulan Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Ahi Evran TTO) Bağbaşı Yerleşkesinde faaliyetlerine başlamıştır. Ahi Evran TTO’nun üniversitemiz akademisyenleri ile bölgemiz özel sektör temsilcileri arasında bir köprü görevi üstlenmesi beklenmektedir. Ahi Evran TTO’nun faaliyetlerini özetleyecek olursak aşağıdaki beş ana başlık karşımıza çıkmaktadır.

 

  • Farkındalık ve Eğitim Hizmetleri: Üniversitemiz öğrencileri, akademisyenleri ve özel sektör temsilcilerinin Ar-Ge, inovasyon, üniversite-sanayi işbirliği ve sektörel kümelenme konularında bilgilendirilmesi için eğitimler organize edilecektir.
  • Proje Destekleri: Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında özel sektörün ve girişimcilerin KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Fonları, Ekonomi Bakanlığı, Kırsal Kalkınma ve diğer hibe desteklerden faydalanmalarını sağlamak için akademik danışmanlık ve proje yazma danışmanlık hizmetleri verilecektir.
  • Üniversite Sanayi İşbirliği: Üniversitedeki akademik bilgi birikiminin özel sektöre aktarılarak yüksek katma değerli teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak ikili veya çoklu eşleştirmeler yoluyla yeni işbirliği/güçbirliği ortamları oluşturulacaktır.
  • Fikri ve Sınai Haklar: Katma değer sağlaması potansiyel fikir, proje, makine, prototip ürünün koruma altına alınması ve sağlıklı bir şekilde ticarileştirilmesi öncesinde fikri ve sınai hakların belgelendirilerek söz konusu fikrin koruma altına alınması sağlanacaktır.
  • Girişimcilik ve Şirketleşme: Girişimci akademik personelin veya öğrencinin projelerini ticarileştirmelerine yardımcı olmak, şirketleşme süreçlerine yardımcı olmak, kuluçka dönemini başarılı bir şekilde atlatmak, Ar-Ge şirketlerinin sayısını artırmak için yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

Teknoloji Transfer Ofisleri Ne Fayda Sağlar?

Teknoloji Transfer Ofisleri akademisyenlerin sanayi ile daha fazla mesai harcamalarını sağlayarak akademik bilginin veya fikrin katma değerli ürünlere dönüşmesine yardımcı olmak üzere kurgulanmış köprü kuruluşlardır. Adından da anlaşılacağı gibi teknoloji transferi yani bir fikrin ortaya çıkmasından ticarileşmesine kadar geçen sürecin aşama aşama kontrol edilip başarılı bir şekilde hayata geçmesini sağlamaktır. Bir başka tabirle; projelendirilebilen fikirlerin eyleme geçme sürecinde destek bulamayarak yok olmasını önlemek, fikirleri koruma altına almak ve ticari potansiyele sahip olanları belirlemek, girişimci fikirlerin fikri ve sınai haklarının korunmasını sağlamak, pazara sunulabilecek niteliğe ve katma değere sahip fikirlerin risk sermayesine ulaşmasını sağlamak olarak açıklayabiliriz. Unutmamalıyız ki; çağımızda en etkili silah bilgidir ve global sermayeler yatırımlarını bilgiye, teknolojiye, araştırma-geliştirme ve inovasyona ayırmaktadır. “Bilgi Toplumu” veya “Bilgi Ekonomisine” dönüşebilmek için üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.  Bu amaçla Teknoloji Transfer Ofisimiz kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

 

Ahi Evran TTO'nun web sitesine tto.ahievran.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Merkez Müdürlüğü'ne üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Umut AYDEMİR atanmıştır. Yeni kurulan birimimizin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını dileriz.

Not: Tüm iç paydaşlarımızın aşağıdaki anketi doldurması önemle rica olunur.

https://docs.google.com/a/ahievran.edu.tr/forms/d/e/1FAIpQLScxk4UxPOMnHUdtoc65BLMlR7FTKgFHQkDQ2L5fLIuJ1vEBOQ/viewform?c=0&w=1

 

Ahi Evran Üniversitesi RektörlüğüCopyright © BAUM 2015