K.A.E.Ü Teknoloji Transfer Ofisi Ekibi Koordinasyon Toplantısında Bir Araya Geldi

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa KURBAN'ın önderliğinde TTO ekibi, koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Yeni merkez müdürünün atanmasının ardından TTO'nin mevcut durumu, Merkez'den beklenenler ve yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü. Toplantıya Dr. Öğr. Üyesi Şekip Esat HAYBER, Öğr. Gör. Ferhat TOSLAK, Öğr. Gör. Bilal KÖYLÜOĞLU, Öğr. Gör. Ayşe ÇANDAR ve Öğr. Gör. Mahmut SARI katıldı. Merkez Müdürü Doç. Dr. Mustafa KURBAN'ın Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işleyişi, çalışma şekli ve verdiği hizmetler hakkında yaptığı kısa sunumun ardından, ekipte yer alan akademisyenlerin de görüşleri alınarak gelecekte düzenlenecek etkinlik, eğitim ve işbirliği toplantıları görüşüldükten sonra toplantı sonlandırıldı.