AB Başkanlığı desteklemeleri proje teklif çağrısı usulüne göre yapmaktadır. 

Avrupa Birliği Hibe Destek Programları

1. Ufuk 2020 Programı

2. COSME Programı

3. ERASMUS+ Programı

4. İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı

Destek programları ve teklif çağrıları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.