Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Akademisyenler ve iş dünyasına aşağıdaki başlıklarla ilgili tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlenerek konu ile ilgili farkındalık sağlanması planlanmaktadır.

Ar-Ge ve İnovasyon

Üniversite-Sanayi işbirliği

Teknolojik konularda bilgilendirme

 

-Öğretim üyelerine, öğrencilere ve özel sektör temsilcilerine yönelik ihtiyaç duyulan konulara göre seminer, toplantı, çalıştay, konferans gibi etkinlikler organize etmek veya diğer kurumların organize ettiği etkinlikleri duyurmak, bilgilendirmek ve paydaşların bu etkinliklere katılımını sağlamak.

 

Araştırmacıların sorunlarını dinlemek ve araştırmacıların uzmanlık alanları, çalışmaları, varsa proje, yayın, patent gibi bilgileri kayıt altına almak ve bu bilgileri bir veritabanına kaydetmek,

Eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eksik görülen konularda alanında uzman akademisyen veya sektör temsilcisi aracılığıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları organize etmek,

Elde edilen bilgilerin daha fazla paydaş tarafından faydalanması için bölgenin yerel dinamikleri ile işbirlikleri yaparak bireysel veya ortak tanıtım, toplantı, fuar, sergi, proje yarışması gibi etkinlikler düzenlemek,

Kırşehir Ahi Evran TTO'nun Modül 1 kapsamındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.