Proje Destekleri

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler | Modül 2

Ahi Evran Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ahi Evran TTO) ekibi olarak çeşitli hibe destek programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme süreçlerinde Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine kendi imkanlarımız çerçevesinde destek sağlanması planlanılmaktadır.

Bu kapsamda sunulması planlanan hizmetler aşağıda listelenmiştir.

  • Bilgilendirme ve Yönlendirme (Programların kapsamı ve işleyişi ile ilgili bilgi verme, projeleri doğru programlara yönlendirme)
  • İletişim ve Koordinasyon (Proje ekibi oluşturma, sanayicilerle/diğer akademisyenlerle eşleştirme, proje desteği veren kurum nezdinde görüşme ve takipler)
  • Proje Yazma Desteği (Yazılmış projeleri gözden geçirme, revize etme, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek verme gibi)
  • Proje Yürütme Sürecindeki Destekler (Proje destek almaya hak kazandıktan sonraki süreçlerin destekleme)

Ahi Evran TTO'nun Modül 2 kapsamındaki faaliyeteridir.


Copyright © BAUM 2015