Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri 

Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi

1. Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının sanayinin hizmetine sunulmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak,

2. Sanayicilerin Ar-Ge ve İnovasyon konusundaki ihtiyaçlarının ilgili alanda uzman akademisyenlere yönlendirilmesini ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

3. Sanayideki iş fikirlerinin ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenmesinde aracılık yapmak,

4. Sanayiciler ve akademisyenler arasında birebir görüşmeler düzenlemek,

5. Akademisyen için sanayi odaklı profesyonel gelişim fırsatları sağlamak,

6. Ulusal ve uluslararası iş ortaklarının oluşturulmasında aracılık yapmak,

7. Disiplinler arası işbirliği sağlamak, sanayicinin üniversite imkanlarından yararlanmasını sağlamak,

8. Üniversite-sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali, hukuki destek sağlamak,

Kırşehir Ahi Evran TTO'nun Modül 3 kapsamındaki faaliyetleridir.