Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama 

Başta Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olmak üzere tüm üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, akademisyerin ve sektör temsilcilerinin patent işlemleri takibi ve alınan patentlerin ticarileştirilmesi için aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanılmaktadır.

1. Üretilen bilimsel bilginin sınaî mülkiyet haklarıyla korunması gerektiği bilincini artırarak farkındalık yaratılması

2. Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine sınaî mülkiyet haklarının korunması konularında birebir danışmanlık hizmeti verilmesi

3. Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi

4. Patent başvuru sürecinin bazı aşamalarını başvuru sahipleri adına yürütülmesi

5. TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı hakkında bilgi verilmesi

6. Bilimsel çalışmaların sınai mülkiyet hakları ile korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi

7. Yapılan çalışmaların sanayiye aktarılmasına imkân vererek teknoloji akışı sağlamak için ticarileştirme faaliyetlerinde arayüz görevi görmesi

8. Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi olunması

Kırşehir Ahi Evran TTO'nun Modül 4 kapsamındaki faaliyetleridir.


Kırşehir Ahi Evran TTO’dan yardım alabileceğiniz konulardan bazıları:

** Fikri haklar, fikri sınai haklar

** Patent ve faydalı model

** Marka

** Endüstriyel tasarım

** Koruma süreleri

** Korumanın kapsamı

** Korunabilirliğin tespiti

** En uygun koruma yöntemi

** Başvuru süreci

** Başvuru ücretleri

** Başvuru sonrası işlemler

** Hakların korunması

** Ticarileşme ve gelir elde etme

 

Kırşehir Ahi Evran TTO’nun fikri mülkiyet hakları kapsamındaki hizmetlerinden bazıları:

** Buluşunuzun/fikrinizin/tasarımınızın/markanızın ön değerlendirmesi

** Uygun koruma yönteminin tespiti

** Başvuru sürecinin koordinasyonu

** Başvuru dosyanızın hazırlanması

** Başvurunun gerçekleştirilmesi

** Başvuru sonrası sürecin takibi ve koordinasyonu

** İlgili tescilin gerçekleştirilmesi

** Ticarileştirme çalışmaları

 

Kırşehir Ahi Evran TTO hizmetlerinden faydalanmanın avantajlarından bazıları:

** Fikri mülkiyet hakları ile ilgili idari sürece dahil olmazsınız, tüm süreç tarafımızca yürütülür

** Üniversite içi gerekli yazışmalar ve onaylar tarafımızca takip edilir

** İlgili başvuru tarafımızca hazırlanır

** Belirlenen şartların sağlaması durumunda tüm ücretler Üniversite tarafından karşılanır

** Başvuru tarafımızca gerçekleştirilir

** Başvurunuzun başarı ile sonuçlanması ihtimali artar

** Başvurunuzun koruma kapsamı ve gücü artar

** Başvuru sonrası süreç tarafımızca takip edilir

** TPE ile ilgili yazışmalar tarafımızca takip edilir

** Buluşunuzun/fikrinizin/tasarımınızın/markanızın korunması sürecinde harcamanız gereken zaman minimize edilir

** Ticarileşme çalışmaları tarafımızca yapılır.