Fikri ve Sınai Haklar

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama | Modül 4

Başta Ahi Evran üniversitesi olmak üzere tüm üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, akademisyerin ve sektör temsilcilerinin patent işlemleri takibi ve alınan patentlerin ticarileştirilmesi için aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanılmaktadır.

 • Üretilen bilimsel bilginin sınaî mülkiyet haklarıyla korunması gerektiği bilincini artırarak farkındalık yaratılması
 • Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine sınaî mülkiyet haklarının korunması konularında birebir danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi
 • Patent başvuru sürecinin bazı aşamalarını başvuru sahipleri adına yürütülmesi
 • TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı hakkında bilgi verilmesi
 • Bilimsel çalışmaların sınai mülkiyet hakları ile korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi
 • Yapılan çalışmaların sanayiye aktarılmasına imkân vererek teknoloji akışı sağlamak için ticarileştirme faaliyetlerinde arayüz görevi görmesi
 • Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi olunması

Ahi Evran TTO'nun Modül 4 kapsamındaki faaliyetleridir.


Ahi Evran TTO’dan yardım alabileceğiniz konulardan bazıları:

 • Fikri haklar, fikri sınai haklar
 • Patent ve faydalı model
 • Marka
 • Endüstriyel tasarım
 • Koruma süreleri
 • Korumanın kapsamı
 • Korunabilirliğin tespiti
 • En uygun koruma yöntemi
 • Başvuru süreci
 • Başvuru ücretleri
 • Başvuru sonrası işlemler
 • Hakların korunması
 • Tecavüzlerin engellenmesi
 • Ticarileşme ve gelir elde etme

 

Ahi Evran TTO’nun fikri mülkiyet hakları kapsamındaki hizmetlerinden bazıları:

 • Buluşunuzun/fikrinizin/tasarımınızın/markanızın ön değerlendirmesi
 • Uygun koruma yönteminin tespiti
 • Başvuru sürecinin koordinasyonu
 • Başvuru dosyanızın hazırlanması
 • Başvurunun gerçekleştirilmesi
 • Başvuru sonrası sürecin takibi ve koordinasyonu
 • İlgili tescilin gerçekleştirilmesi
 • Ticarileştirme çalışmaları

 

Ahi Evran TTO hizmetlerinden faydalanmanın avantajlarından bazıları:

 • Fikri mülkiyet hakları ile ilgili idari sürece dahil olmazsınız, tüm süreç tarafımızca yürütülür
 • Üniversite içi gerekli yazışmalar ve onaylar tarafımızca takip edilir
 • İlgili başvuru tarafımızca hazırlanır
 • Belirlenen şartların sağlaması durumunda tüm ücretler Üniversite tarafından karşılanır
 • Başvuru tarafımızca gerçekleştirilir
 • Başvurunuzun başarı ile sonuçlanması ihtimali artar
 • Başvurunuzun koruma kapsamı ve gücü artar
 • Başvuru sonrası süreç tarafımızca takip edilir
 • TPE ile ilgili yazışmalar tarafımızca takip edilir
 • Buluşunuzun/fikrinizin/tasarımınızın/markanızın korunması sürecinde harcamanız gereken zaman minimize edilir
 • Ticarileşme çalışmaları tarafımızca yapılır

Copyright © BAUM 2015