Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri 

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi

1. Üniversite’de ve Üniversite ile ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Startup (başlangıç) firmalarının kurulması ve inovatif ürün geliştiren firmaları ortaya çıkarma faaliyetleri

2. Girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında danışmanlıklar, çekirdek sermayeye ve diğer yatırım imkanlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler

3. Ön kuluçka, kuluçka hizmetleri, iş rehberliği hizmetleri, hızlandırma programları ve girişimcilik eğitimleri

4. Yenilikçi bir ürün ve/veya üretim yöntemi fikrine sahip girişimci adayları, ön kuluçka merkezinde proje önerilerini değerlendirmek

5. Akademisyen ve öğrenci / mezun girişimcilerinin ar-ge fikirlerini hayata geçirmelerini olanak sağlayan Kuluçka Merkezi

6. Üniversitemizde Teknopark kurulumunu organize etmek ve kurulacak Teknopark kapsamındaki firmalarda öğrencilere yönelik staj/yarı zamanlı istihdam sağlanması ve katma değerli ürün ortaya çıkarılması,

Kırşehir Ahi Evran TTO'nun Modül 5 kapsamındaki faaliyetlerinin ana başlıklarıdır.