Şirketleşme ve Girişimcilik

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri | Modül 5

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi

  • Üniversite’de ve Üniversite ile ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Startup (başlangıç) firmalarının kurulması ve inovatif ürün geliştiren firmaları ortaya çıkarma faaliyetleri
  • Girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında danışmanlıklar, çekirdek sermayeye ve diğer yatırım imkanlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler
  • Ön kuluçka, kuluçka hizmetleri, iş rehberliği hizmetleri, hızlandırma programları ve girişimcilik eğitimleri
  • Yenilikçi bir ürün ve/veya üretim yöntemi fikrine sahip girişimci adayları, ön kuluçka merkezinde proje önerilerini değerlendirmek
  • Akademisyen ve öğrenci / mezun girişimcilerinin ar-ge fikirlerini hayata geçirmelerini olanak sağlayan Kuluçka Merkezi
  • Üniversitemizde Teknopark kurulumunu organize etmek ve kurulacak Teknopark kapsamındaki firmalarda öğrencilere yönelik staj/yarı zamanlı istihdam sağlanması ve katma değerli ürün ortaya çıkarılması,

Ahi Evran TTO'nun Modül 5 kapsamındaki faaliyetlerinin ana başlılarıdır.


Copyright © BAUM 2015