Genel Bilgiler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (K.A.E.Ü TTO)'nin amacı; Üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini temin etmektir. 

K.A.E.Ü TTO, bu amacına ulaşabilmek için aşağıdaki 5 hizmet kapsamında faaliyetlerde bulunur;

1. Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim: Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, teknoloji, üniversite- sanayi işbirliği gibi konularda bilgi sahibi kılınması. 

2. Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler: Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması, için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetleri sunulması. 

3. Proje geliştirme/ yönetim hizmetleri: Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesinin, sanayinin sorun ve ihtiyaçlarına Üniversiteden çözümler üretilmesinin sağlanması.

4. Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama: Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesi. 

5. Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri: Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi. 

Rektörlüğe bağlı bir araştırma merkezi olan K.A.E.Ü TTO, paydaşlarına yukarıdaki faaliyetlerine uygun olarak hizmet vermektedir. 

 

-YN - 019 AEÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği​​


Copyright © BAUM 2015