Bölgemizde faaliyet gösteren Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden oluşan TR71 Düzey 2 bölgesini kapsayan AHİKA'nın merkezi Nevşehir ilindedir ve Ajans’ın faaliyet gösterdiği bu illerde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) bulunmaktadır.

Bölge kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanmasını, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmenin hızlandırılmasını, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefleyen Ahiler Kalkınma Ajansı, Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere 3 temel organdan oluşmaktadır.

AHİKA Destek Programları

1. Mali Destek Programı

1.1. Doğrudan Finansman Desteği Programı

1.2. Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Programı

2. Teknik Destek Programı

Desteklemeler doğrudan olabileceği gibi proje teklif çağrısı şeklinde de yapılabilmektedir. 

Açık çağrılar ve projeler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.