MİSYON

Üniversitemizde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin belirli bir organizasyon çerçevesinde iç ve dış paydaşlar ile buluşturarak; “Üniversite-Şehir-Sanayi” buluşmasını tesis etmek; her alanda girişimciliği teşvik etmek ve girişimcilere destek olmak; bölgesel kakınmaya öncülük edecek projeleri paydaşları ile buluşturmak; ulusal veya uluslararası yeni iş-güç birlikleri oluşumuna imkan sağlamak; fikrin olgunlaştırılıp ürüne dönüşmesine kadar geçen sürede fikir sahip(ler)ine rehberlik etmektir.

VİZYON

Misyonumuz doğrultusunda üniversitemizin teknolojik gelişimine katkı sunmayı ve geliştirilen ileri teknolojilerin bölgesel gelişime öncülük edecek şekilde faydalanıcıları ile paylaşmayı hedefleyerek bireysel değil toplumsal kalkınmayı hedefler.

 

YD-060 Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Misyon Vizyon