Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa KURT (BAP Koordinatörü- KAEÜ Rektör Yard.)

Doç. Dr. Mustafa KURBAN (Merkez Müdürü) (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Şekip Esat HAYBER (Merkez Müdür Yard.) (Üye)

Öğr. Gör. Ayşe ÇANDAR (Üye)

Öğr. Gör. Mahmut SARI  (Üye)