Duyurular

Girişimcilik ve Biyogaz Sistemleri

Kırşehir'de Girişimcilik..

Kırşehir’in ticaretteki tarihi birikimi, dünya’ya tanıtmış olduğu Ahilik kültürüyle perçinlenmiş ve yol atalığındaki ilkelerle nesilden nesile günümüze kadar aktarıla gelmiştir. Günümüzde Kırşehir’de bireysel girişimcilik, girişimcilik ekosisteminin oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir. TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kamu kuruluşları girişimciler için özel hibe, destek ve teşvikler sunmaktadır. Özellikle ilimizdeki ciddi bir nüfus tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet göstermekte ve geçimini buradan sağlamaktadır. Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumunun tarım ve hayvancılık alanlarında vermiş olduğu destekleri, girişimcilik alanlarında diğer kamu kuruluşlarının vermiş olduğu desteklerle bir araya toplayarak girişimcilik eko sisteminin Kırşehir ilimizde oluşumunu sağlayabiliriz.

TÜİK Kasım 2017 verilerine göre Kırşehir’de yaşayanlar içinde Kırşehirli olanların oranı %76. Kırşehir’e en fazla göç eden iller sırasıyla; Nevşehir, Yozgat, Aksaray ve Kayseri’dir.Kırşehirli olup memleketin dışında yaşayanların sayısı 385.434, Kırşehir’de yaşayanların sayısı 173.680, Kırşehir Nüfusu 229,975’dır. Kırşehirli olup memleket dışında yaşayanların sayısı memlekette yaşayanların 2 katından fazladır.Kırşehirliler Ankara’dan sonra yoğunlukla İstanbul, Kırıkkale, İzmir ve Antalya’da yaşamaktadır.Genelde yüksekokul veya fakülte mezunları Kırşehir’den daha fazla göç ederken, lise ve dengi meslek okulu bitirenler Kırşehir’e göç etmeyi tercih etmektedirler. Bu veriler analiz edildiğinde Kırşehir son 2 yılda göç alan bir şehir konumundadır.

İlimizden çeşitli nedenle dışarıya göç eden gençlerin, bireysel girişimcilik ile katma değerli ürün üreterek bölgesel kalkınmaya katkı sağlar duruma getirilebilir. Son zamanlarda Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES), Güneş Enerji santrallerinin (GES), Doğalgaz çevrim santrallerinin ve Jeotermal sistemlerinin kurulumları gün be gün artmaktadır. İlimizin sahip olduğu zenginliklerden biri olan yeraltında çıkan yaklaşık 80 °C sıcak su mahal ısıtmalardaki kullanımlarının daha fazla arttırabilmesi için Jeotermal enerjili sistemlerinin tasarlanarak kurulumları sağlanabilir.

Biyogazın doğalgaza ve diğer yakıtlara alternatif bir yakıt olarak kullanımının arttırılması için bir teknolojik yol haritasına ihtiyaç vardır. Tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösterenlerin atık geri dönüşüm sistemlerine yönelmeleri, bölgesel kalkınmada lokomotif etkisi yapacağını ifade edebiliriz. Bu farkındalık için bölgesel kalkınma ajanslarının ve diğer kuruluşların desteği ile pilot biyogaz tesisleri kurulabilir, kamu binalarının ihtiyacı olan yakıtların bu yollar ile karşılanması sağlanabilir.

Çiftliklerde Biyogaz geri dönüşüm sistemlerinin kullanılması ve yaygınlaşması ile mahal ısıtmada ve kullanımda ihtiyaç olan sıcak suyu, ocakta kullandığı gazı, tarlada kullandığı katı ve sıvı gübreyi bu sistemlerin bir çıktısı olarak elde edebilecektir. Çiftlikte ihtiyaç duyulan giderlerin büyük bir kısmı geri dönüşüm yolu ile sağlandığından dolayı gider maliyetleri düşecek ve böylece karlılık artacaktır. Bölgesel göç engellenerek, tüm bu varsayımların girişimcilik vasıtasıyla gerçekleşmesi ile bölgesel kalkınmada önemli adımlar atılabilecektir.

                                                                                                                       Dr. Öğr. Üyesi  Murat ŞAHİN

                                                                                                                       Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkez MüdürüCopyright © BAUM 2015